Daleko od domova

Nauč se prosadit a říkat, co si myslíš

Bez nutnosti trávit roky v ordinaci terapeuta se můžete naučit soubor komunikačních dovedností, jež vás dovedou k pravdě vašeho přítomného prožitku a pryč z marastu posuzování, zobecňování, představ, co by jak mělo být, hodnocení a vysvětlování toho, proč jste takoví, jací jste.

Proberte se ze svých automatických reakcí a vyměňte je za autentické!


„Upřímné. K jádru věci. Užitečné. Základní. Úvod do intimity. Základ pro život.“
- Sam Keen, autor Hymns to an Unknown God a Learning to Fly

10 dovedností pro život bez přetvářky


Susan Campbellová napsala knihu, v které si krůček po krůčku osvojíte 10 základních dovedností pro život bez přetvářky. Na cestě za nimi vás čekají skutečné příběhy samotné autorky, jejích klientů a přátel, inspirativní otázky, sebehodnotící kvízy i cvičení a techniky, které mohou být nejen zábavné, ale i uvolňující, léčivé a energizující.

Tato kniha je jako slabikář pro praktikování vědomé, hluboce kontaktní komunikace – toho typu, jenž vás tlačí blíž k oné hraně živosti, kde sami sobě důvěřujete dost na to, abyste říkali svou pravdu, i když si nejste jisti, jak budete přijati.

V PRODEJI OD 21. DUBNA 2021

Získejte knihu nyní za výhodnější cenu.
Doručujeme po celé ČR i na Slovensko.

Upřímností rozkveteš

Upřímná komunikace dobře funguje jako cesta vývoje proto, že když jdete hluboko a trpělivě do prožitku, plně ho procítíte, aniž byste unikli do nějakého vzorce kontroly, změní se! Nežertuji. Cesta ven vede skrz ponoření se do hloubky. Až se budete věnovat těmto technikám deseti pravdivých dovedností, tuto pravdu objevíte sami.

Když lidé odhodí scénář a odevzdají se přítomnému okamžiku, dojde najednou k uvolnění spousty tvůrčí energie a něco se může odehrát.

Ti z nás, kdo chápou upřímnost jako základní spirituální praxi, vědí, že být upřímní nám stejně jako meditace pomáhá prožívat život plněji.
Autor dnes již legendárního bestselleru Radikální upřímnost Brad Blanton

Kniha pomáhá rozvíjet tyto vaše dary:

Sebevyjádření

Přijetí sama sebe

Láska a vztahy

Prober se a vypni autopilota


Osud dal mnohým z nás příležitost stáhnout se. Zavřít se doma. Vídat míň lidí. Můžeme ji využít k tomu, abychom se restartovali, usebrali, spojili sami se sebou, přestali říkat a dělat to, co se od nás čeká, a začali žít tak, jak to cítíme a chceme. 

Cítíte napětí už jen při představě, že se s někým budete muset bavit? Komunikace vás unavuje a vyčerpává? Pokud jsou vám tyto pocity povědomé, můžete to začít dělat jinak. Začněte říkat to, co si doopravdy myslíte, mluvte o tom, co cítíte a co skutečně potřebujete. Rozhovor s druhým člověkem pak může být nabíjející příležitostí k sebepoznání – k uvědomění si toho, kdo jsem a kam chci jít.

Nejde jen o to najít správného člověka, správné místo nebo správný čas. Mnohem důležitější je najít správný způsob komunikace. Probrat se. Vypnout autopilota, vystoupit z šedi toho, co by se mělo říkat, co je vhodné a přijatelné… 

Susan Campbelová je trochu jako Brad Blanton „v sukni“ – její přístup je ženštější a možná i méně radikální, smířlivější. „Každý lže, každý má tajemství a každý má strachy, takže nemá smysl ostatní napomínat, aby toho nechali,“ píše ve své knize… ale zároveň v ní nekompromisně odhaluje, jak moc nás naše lži spoutávají a brání nám v plnohodnotném prožívání našich životů.

„Ve většině mezilidských interakcí je komunikace vhodnější než kontrola,
protože vás to přivádí do přítomnosti.“
Susan Campbelová

„Susan Campbellová to znovu dokázala! Důležitý přínos pro mezilidské vztahy. Pokud se chcete naučit, jak zmírnit svou potřebu jistoty a kontroly, abyste mohli prožívat skutečně důvěrné vztahy, přečtěte si a praktikujte dovednosti Prober se! (Getting Real).“

- Deborah Taj Anapol, Ph.D., autorka Polyamory: The New Love without Limits

Nahlédni do knihy

Doručujeme po celé ČR i na Slovensko.

.