Daleko od domova

Tato kniha je určena všem ženám, které jsou před menopauzou, stejně jako těm, které se již na tuto cestu vydaly. To, co kdysi bylo slepou uličkou, je nyní nahlíženo jako brána do období, které může být naplněno energií, moudrostí a osobní silou.

„Každá žena by si měla tuto knihu přečíst bez ohledu na to, v jakém období života se nachází. Cheryl napadá historické domněnky o menopauze, odhaluje obecné mýty, vysvětluje fyziologii a psychologii a zve nás na napínavou duchovní cestu, na níž objevíme dary naplněnou zemi menopauzy. Nemohla jsem se od knihy odtrhnout.“ 

— CHRISTINE CAINEOVÁ, zakladatelka Propel Women & A21

Odkrýváme 7 darů menopauzy

Cheryl Bridges Johnsová rozlišuje sedm zásadních vývojových úkolů a dává ženám praktické návody, jak se jich mohou chopit. Povzbuzuje je, aby na úkoly nahlížely jako na dary tohoto životního období, kdy zažívají mimořádnou fyzickou, emocionální a duchovní transformaci.

Při cestě krajinou menopauzy se můžete přihlásit o následující dary:

  1. DAR ODKRÝVÁNÍ
  2. DAR HNĚVU
  3. DAR AUTENTICKÉHO JÁ
  4. DAR ROZŠÍŘENÉHO ČASU
  5. DAR DUCHOVNÍ SVOBODY
  6. DAR VIZE
  7. DAR ODVAHY

Ať vás tyto dary dovedou na místo, kde se přihlásíte ke své odvážné dračí duši a poletíte!

Cesta do krajiny menopauzy

Před několika lety jsem se vydala na cestu do neznámé a děsivé krajiny zvané menopauza. Když se ohlížím zpět, uvědomuji si, jak žalostně nepřipravená jsem byla. Neměla jsem mapu. Nečetla jsem žádnou knihu, která by mi na mé cestě pomohla. Nebyl nikdo, kdo by mi dobrovolně posloužil jako průvodce. Čím hlouběji jsem v této zemi postupovala, začínala jsem věřit, že jsem se dostala do samotného pekla. Několik prvních měsíců na cestě jsem byla úplně rozhozená. Nevěděla jsem, jak přemýšlet. Nevěděla jsem, jak spát. Nevěděla jsem, jak žít. Někdy, zvláště v noci, jsem skutečně cítila horko jako v pekle.

Zdálo se, že život, který jsem kdysi znala – příznačný kontrolou, dosažením výkonu a schopností věci pouštět – se už nikdy nevrátí. Bála jsem se, že budu už vždycky vzteklá, uplakaná, bude mi vedro a budu krvácet uprostřed této zapomenuté země menopauzy.

Chci vás varovat – cesta do krajiny menopauzy není pro zbabělé. Dary nalezené v této zemi se nezískávají snadno. Na cestě se vás budou lidé snažit přesvědčit, že transformace, kterou podstupujete, pro vás není dobrá. Že je sobecké toužit po darech menopauzy. Budou vám říkat, že myšlenky, pocity a touhy, které zažíváte, jsou způsobené zvýšenými hladinami hormonů. Budou vám tvrdit, že plody, které v této pohádkové zemi najdete, jsou „hodným děvčatům“ zakázané. Tito lidé jsou všude – v různých společenstvích, rodinných systémech, i v médiích. Znáte je dobře, ale nenechte je, aby zničili pravdu, která povstává z vašeho nitra.

Ohlasy

„Během čtení této knihy jsem myslela nejmíň na tucet žen, kterým bych ji chtěla vložit do rukou. Cheryl vytvořila průvodce duchovním životem během menopauzy, který je přístupný a upřímný, ale také až po okraj naplněný údivem, léčením a posílením. Tato kniha je sama o sobě darem.“

SARAH BESSEYOVÁ, autorka Miracles and Other Reasonable Things a Jesus Feminist

***

„Ch. B. Johnsová vede čtenáře k lepšímu porozumění tomu, co se děje s tělem během menopauzy. Současně neústupně odmítá názor, že menopauza zatahuje závěs života ženy. Naopak tvrdí (a vypráví vlastní příběh i příběhy jiných žen jako důkaz), že menopauza je branou do druhé poloviny života – do období bohatého na sebeobnovování, hluboký duchovní růst a rozšíření vize a schopností pro aktivní zapojení se do příležitostí udělat něco pro druhé. Poslední dvě kapitoly jsou tak inspirativní a oživující, že budete mít problém při čtení zůstat sedět.“

CAROLYN CUSTIS JAMESOVÁ, autorka Half Church: Recapturing God’s Global Vision for Women a Malestrom: Manhood Swept into the Currents of a Changing World

Nahlédněte dovnitř

Pokud máte o knihu zájem, objednejte si ji nyní.

Aktuálně máme skladem.

.